Členské příspěvky za rok 2018

25.01.2018 20:22

Členské příspěvky do SK JUDO DDM Blovice z.s.

Od roku 2018 budou vybírány klubové členské příspěvky za každého člena SK JUDO DDM Blovice z.s. Důvod výběru těchto příspěvků je plnohodnotné zajištění trenérů na každou tréninkovou jednotku a turnaje, zajištění potřebného vybavení a dotování startovného a dopravy na soutěže.

Stejně jako členské příspěvky do Českého svazu juda budou i příspěvky do klubu rozděleny na stejné 2 kategorie (při platbě je nutné dodržet stejnou kategorii jako u příspěvků pro ČSJu):

· 200 kč za členy kategorií U9 a U11 (tzn. ročníků narození 2008 a mladší) nebo za členy, kteří se neúčastní soutěží

· 400 kč za ostatní členy (tzn. ročník narození 2007 a starší, kteří se budou účastnit judistických soutěží)

Stávající členové uhradí příspěvek do 15. února 2018.

Nový člen, který se přihlásí do klubu po 1. září daného roku, uhradí do 15 října (v případě pozdějšího zapsání do 14-ti dnů po obdržení této výzvy) pouze poloviční členské příspěvky, tzn.:

· 100 kč u dětí narozených v ročníku 2008 a mladších nebo členů, kteří se neúčastní závodů

· 200 kč u ostatních

Částku převeďte na bankovní účet SK JUDO DDM Blovice z.s:

· Číslo účtu: 115-5595910267/0100

· Variabilní symbol: 20182

· Popis pro příjemce: příjmení a jméno

Pozn. Je možné zaplatit za více členů najednou, pak je ale nutné do popisu zadat jména, za která je placeno.

V klubových členských příspěvcích není zahrnut poplatek za nájem tréninkových prostor a členství v DDM, který je hrazen za školní rok přímo DDM Blovice. Dále nejsou zahrnuty ani členské příspěvky do Českého svazu juda, který je povinný pro každého člena judoclubu a mimo jiné opravňuje člena po roce členství účastnit se judistických turnajů.