Členské příspěvky:

 

Členské příspěvky do SK JUDO DDM Blovice z.s.

Za rok 2020  budou vybírány klubové členské příspěvky za každého člena SK JUDO DDM Blovice z.s. Důvod výběru těchto příspěvků je  zajištění potřebného vybavení a částečné  dotování startovného a dopravy na soutěž

· 

Příspěvky  do klubu jsou rozděleny na 3 kategorie

   400 Kč za členy, kteří se neúčastní soutěží 

   600 Kč za členy kategorií U9 a U11 /tzn ročníkú narození 2010 a mladší/ kteří se budou účastnit soutěží

   800 Kč za ostatní členy /tzn. ročník narození 2009 a starší, kteří se budou účastnit judistických soutěží/

 

 Zde je započtena i licence Českého svazu juda podle ročníků narození umožnující účast na soutěžích a úrazové pojištění

/ 3  kategorie popsané výše./

 

 

Stávající členové uhradí příspěvek do 15.prosince 2019

Nový člen, který se přihlásí do klubu po 1. září daného roku, uhradí do 15 října (v případě pozdějšího zapsání do 14-ti dnů po obdržení této výzvy) pouze poloviční členské příspěvky, tzn.:

· 150 kč u dětí narozených v ročníku 2009 a mladších nebo členů, kteří se neúčastní závodů

· 250 kč u ostatních

Částku převeďte na bankovní účet SK JUDO DDM Blovice z.s:

· Číslo účtu: 115-5595910267/0100

· Variabilní symbol: 20182

· Popis pro příjemce: příjmení a jméno

Pozn. Je možné zaplatit za více členů najednou, pak je ale nutné do popisu zadat jména, za která je placeno.

V klubových členských příspěvcích není zahrnut poplatek za nájem tréninkových prostor a členství v DDM, který je hrazen za školní rok přímo DDM Blovice. 

 

Příspěvky Českému svazu juda (licenční známky - povinné)

- 100 kč za členy kategorií U9 (7-8let) a U11 (9-10) (tzn. ročníků narození 2010 a mladší) nebo za členy, kteří se neúčastní soutěží

- 300 za ostatní členy (U13/11-12 let/ /U15 13-14 let/   a starších,dorostenců, juniorů ,mužů ,rozhodčích        kteří se budou účastnit judistických soutěží)

 

Částku převeďte na bankovní účet SK JUDO DDM Blovice z.s:

· Číslo účtu: 115-5595910267/0100

· Variabilní symbol: 20181

· Popis pro příjemce: příjmení a jméno

Pozn. Je možné zaplatit za více členů najednou, pak je ale nutné do popisu zadat jména, za která je placeno.