Členské příspěvky:

 

Členské příspěvky do SK JUDO DDM Blovice z.s.

Od roku 2019 budou vybírány klubové členské příspěvky za každého člena SK JUDO DDM Blovice z.s. Důvod výběru těchto příspěvků je  zajištění potřebného vybavení a částečné  dotování startovného a dopravy na soutěž

·

· 500 kč za  členy / kteří se budou účastnit judistických soutěží)

  300 kč za  členy  kteří se nechtějí účastnit soutěží

 

Stávající členové uhradí příspěvek do 15. února 2019

Nový člen, který se přihlásí do klubu po 1. září daného roku, uhradí do 15 října (v případě pozdějšího zapsání do 14-ti dnů po obdržení této výzvy) pouze poloviční členské příspěvky, tzn.:

· 150 kč u dětí narozených v ročníku 2009 a mladších nebo členů, kteří se neúčastní závodů

· 250 kč u ostatních

Částku převeďte na bankovní účet SK JUDO DDM Blovice z.s:

· Číslo účtu: 115-5595910267/0100

· Variabilní symbol: 20182

· Popis pro příjemce: příjmení a jméno

Pozn. Je možné zaplatit za více členů najednou, pak je ale nutné do popisu zadat jména, za která je placeno.

V klubových členských příspěvcích není zahrnut poplatek za nájem tréninkových prostor a členství v DDM, který je hrazen za školní rok přímo DDM Blovice. Dále nejsou zahrnuty ani členské příspěvky do Českého svazu juda, který je povinný pro každého člena judoclubu a mimo jiné opravňuje člena po roce členství účastnit se judistických turnajů.

 

Příspěvky Českému svazu juda (licenční známky - povinné)

- 100 kč za členy kategorií U9 (7-8let) a U11 (9-10) (tzn. ročníků narození 2009 a mladší) nebo za členy, kteří se neúčastní soutěží

- 300 za ostatní členy (U13/11-12 let/ /U15 13-14 let/   a starších,dorostenců, juniorů ,mužů ,rozhodčích        kteří se budou účastnit judistických soutěží)

 

Částku převeďte na bankovní účet SK JUDO DDM Blovice z.s:

· Číslo účtu: 115-5595910267/0100

· Variabilní symbol: 20181

· Popis pro příjemce: příjmení a jméno

Pozn. Je možné zaplatit za více členů najednou, pak je ale nutné do popisu zadat jména, za která je placeno.