Členské příspěvky:

 

Členské příspěvky do SK JUDO DDM Blovice z.s.

Za rok 2020  budou vybírány klubové členské příspěvky za každého člena SK JUDO DDM Blovice z.s. Důvod výběru těchto příspěvků je  zajištění potřebného vybavení a částečné  dotování startovného a dopravy na soutěže

VŠICHNI od 2020 licenci platí 300 kč

· 

Příspěvky  do klubu jsou rozděleny na 2 kategorie

   600 Kč za členy, kteří se neúčastní soutěží 

 

   800 Kč za ostatní členy U9, U11/ 7-10 let / U13 , U15 U18/ 11 let a starší dorostenci ,junioři,muži kteří se účastní soutěží, treneři ,rozhodčí

 

 Zde je započtena i licence Českého svazu juda  300 Kč umožnující účast na soutěžích a úrazové pojištění,možnost získat vyšší kyu ,dan.

 

Nový člen, který se přihlásí do klubu po 1. září daného roku, uhradí do 15 října (v případě pozdějšího zapsání do 14-ti dnů po obdržení této výzvy) pouze část členských  příspěvků  tzn.:  500 kč /v této částce je také započtena licence 300 kč /

Částku převeďte na bankovní účet SK JUDO DDM Blovice z.s:

· Číslo účtu: 115-5595910267/0100

· Variabilní symbol: 20201

· Popis pro příjemce: příjmení a jméno

Pozn. Je možné zaplatit za více členů najednou, pak je ale nutné do popisu zadat jména, za která je placeno.

V klubových členských příspěvcích není zahrnut poplatek za nájem tréninkových prostor a členství v DDM, který je hrazen za školní rok přímo DDM Blovice. 

 

Příspěvky Českému svazu juda (licenční známky - povinné)

- 300 kč za členy kategorií U9 (7-8let) a U11 (9-10) (tzn. ročníků narození 2010 a mladší) nebo za členy, kteří se neúčastní soutěží

- 300 kč  za ostatní členy (U13/11-12 let/ /U15 13-14 let/   a starších,dorostenců, juniorů ,mužů ,rozhodčích        kteří se budou účastnit judistických soutěží)

 

Částku převeďte na bankovní účet SK JUDO DDM Blovice z.s:

· Číslo účtu: 115-5595910267/0100

· Variabilní symbol: 20201

· Popis pro příjemce: příjmení a jméno

Pozn. Je možné zaplatit za více členů najednou, pak je ale nutné do popisu zadat jména, za která je placeno.