Členské příspěvky:

 

Členské příspěvky do SK JUDO DDM Blovice z.s.

Děkujeme, že svěřujete Vaše děti do našich rukou, kde zažijí spoustu zábavy, naučí se pohybové všestranosti, gymnastice a postupně i judo. Dle organizace UNESCO (Organisace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu) se jedná o nejvhodnější sport pro děti do14 let. 

 

UHRAZENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU DO KLUBU.

Za kalendářní rok 2021 jsou vybírány klubové členské příspěvky za každého člena klubu. Příspěvky jsou vybírány na zajištění trenérů na každou tréninkovou jednotku, turnaje, zajištění potřebného vybavení, startovné, pojištění všech judistů a členství v Českém svazu juda.

 

Příspěvky do klubu jsou rozděleny na 2 kategorie:

  • 500 Kč za členy ročníků narození 2011-2017
  • 800 Kč za členy ročníků narození do roku 2010 včetně.  

Částku převeďte na bankovní účet SK JUDO DDM Blovice z.s.

  • Číslo účtu: 115-5595910267/0100
  • Variabilní symbol: 21201
  • Popis pro příjemce: příjmení a jméno (v případě platby za více členů dejte do poznámky všechna jména)

  V klubových členských příspěvcích není zahrnut poplatek za nájem tréninkových prostor, který je hrazen za školní rok přímo v DDM Blovice.