PŘIHLÁŠKA DO KLUBU A PŘÍSPĚVKY

Registrace nových členů

Registrace probíhá přes odkaz níže na webových stránkách Českého svazu juda. 

Po registraci je potřeba zaplatit členské příspěvky do klubu. Platba probíhá online převodem na účet sportovního klubu dle níže uvedených údajů. 

Příspěvky do klubu

  • 500 Kč za členy ročníků narození 2011-2017

  • 800 Kč za členy ročníků narození do roku 2010 včetně.

Částku převeďte na bankovní účet SK JUDO DDM Blovice z.s.

  • Číslo účtu: 115-5595910267/0100

  • Variabilní symbol: 2021001

  • Popis pro příjemce: příjmení a jméno (v případě platby za více členů dejte do poznámky všechna jména)

V klubových členských příspěvcích není zahrnut poplatek 500 Kč na nájem tréninkových prostor a členství v DDM Blovice, který je hrazen za školní rok nebo pololetně přímo DDM Blovice.